Topic outline

 • Kennisnetwerk cultuur sensitief werken

         

  Deel uw kennis

  Het kennisnetwerk is voor professionals die te maken hebben of werken met mensen met een multiculturele achtergrond. In het kennisnetwerk kunnen zij informatie vinden én delen over alles wat te maken heeft met cultuursensitief werken. Zo worden er (geanonimiseerde) casussen vanuit het casusteam gedeeld, kunnen er interessante artikelen geplaatst worden, maar mogen ook andere ervaringen rondom dit thema gedeeld worden.

  -       Interessante links, artikelen, boeken

  -       Hoe pakt u dit aan?

  -       Casussen vanuit casusteam

  -       Opgedane ervaring

  -       Ontwikkeling en kennis

  -       Agenda

    

 • 'Hoe bereik je multiculturele gezinnen? ' Bijdrage van- en door Züleyha Sahin


  ‘Met welke gedragscodes moet ik rekening houden als ik op bezoek ga bij een Syrisch gezin?’ ‘Mijn cliënt van zestien zegt dat ze geslagen wordt omdat ze geen hoofddoek wil dragen. Wat kan ik het beste doen?’ Jeugdbescherming Gelderland startte in 2009 het Expertisecentrum Multicultureel Vakmanschap om hulpverleners te ondersteunen in hun werk met migrantengezinnen. Programmaleider Züleyha Sahin heeft jarenlange ervaring met deze gezinnen en maakt zich al twintig jaar sterk voor het thema. ‘De onbekendheid met een culturele groep zorgt ervoor dat hulpverleners terughoudend zijn en aarzelend in hun aanpak. Ik merk dat er grote behoefte is aan meer kennis over andere achtergronden en aan instrumenten om cultuursensitief te werken.’

  Relatie voorop

  Cultuursensitief werken is een effectieve manier om gezinnen met een andere culturele achtergrond beter te bereiken, of het nou gaat om traditionele migrantengroepen als Turken en Marokkanen of de nieuwere migranten uit bijvoorbeeld Syrië. ‘Het begint met bewustwording van je eigen normen en waarden’, legt Sahin uit. ‘Welke referentiekaders heb je en hoe spelen die mee? Zo zou het kunnen zijn dat je in je jeugd altijd openlijk je mening kon geven aan je ouders over beslissingen die jou aangingen. In een niet-westerse cultuur is die openheid niet gebruikelijk. Dan kan van jou als hulpverlener worden verwacht dat je als tussenpersoon optreedt. Als je niet begrijpt waar deze wens vandaan komt, kan dit tot irritaties leiden. Heb je de eigen referentiekaders helder, dan stap je opener in een contact en is het makkelijker om zonder waardeoordeel naar de ander te kijken.’

   Vervolgens is het belangrijk het contact te beginnen met interesse in de ander. ‘In Nederland zijn we gewend heel direct te communiceren en richten we ons gelijk op de kern van het probleem’, vertelt Sahin. ‘Maar in veel andere culturen staat de relatie voorop. Onze directe aanpak is voor deze mensen bedreigend. Begin daarom liever bij hun verhaal. Wie zijn jullie? Hoe lang zijn jullie al in Nederland? Hoe vinden jullie het hier? Het helpt daarbij om vooraf wat informatie op te zoeken over het land van herkomst, zodat je daaraan kunt refereren.’