Topic outline

 • Welkom bij het Casusteam

  Vraag gratis advies

  Het casusteam van het Kennisplatform Cultuursensitief Werken VARIIS Apeldoorn biedt een gratis consult van twee uur aan professionals die werken en/of te maken hebben met mensen met een andere culturele achtergrond. Het casusteam bestaat uit experts vanuit verschillende disciplines en met verschillende culturele achtergronden.

  Heeft u in uw werk te maken met mensen met een andere culturele achtergrond? Loopt u tegen iets aan en weet u niet hoe u hiermee om moet gaan? Neem dan contact met ons op. Een expert uit het casusteam geeft advies en beantwoord praktische vragen in een gratis consult van twee uur. Het consult is voor de professional, niet voor de cliënt. Bij hoge uitzondering wordt de expert ingezet voor contact met de cliënt. Uitgangspunt is dat u de specialist bent in uw vakgebied en dat de expert u ondersteunt op het thema cultuursensitiviteit.


  Uw casus

  U kunt uw casus mailen naar: z.fokkens@apeldoorn.nl / Züleyha Fokkens - Özdemir, coördinator casusteam en kennisnetwerk.

  Binnen 2 werkdagen wordt contact met u opgenomen door een van de experts. Het consult is gratis. Als wederdienst wordt aan u een terugkoppeling gevraagd. Hierin geeft u onder andere aan wat het advies was en wat u hiermee heeft gedaan. We zijn namelijk benieuwd wat uw organisatie ervan geleerd heeft! De casussen worden geanonimiseerd in het Kennisnetwerk geplaatst. Zo heeft niet alleen u, maar ook een ander er profijt van.

  Even voorstellen

  Hieronder stellen we het casusteam voor. Per casus wordt gekeken welke expert uit het team het beste past bij de casus.


  • Leden Casusteam

     Diana Codfried

   Mijn naam is Diana Codfried, mix van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Door mijn multiculturele achtergrond ben ik zelf als mens uitgedaagd om mijn persoonlijke identiteit te vinden, te accepteren en vervolgens de balans te vinden in wie ik werkelijk ben. In dit bewustwordingsproces heb ik het beste van twee werelden kunnen ervaren.     

   Mijn multiculturele achtergrond en de zoektocht naar mezelf hebben me gevormd naar de persoon die ik nu ben. Het heeft me tevens bewust gemaakt van hoe mensen van jongs af aan al gevormd worden en wat het effect van de omgeving van een kind op zijn of haar individuele ontwikkeling kan zijn.

   Met Bilan coaching, training en advies, ondersteun ik graag andere mensen en organisaties met betrekking tot hoog gevoeligheid en/of culturele diversiteit. In ruim twintig jaar werkervaring heb ik veel mogen leren in zeer uiteenlopende functies bij verschillende bedrijven. Functies uiteenlopend van intermediair, loopbaanadviseur, beleidsadviseur tot verschillende managementfuncties. Daarbij heb ik veel met mensen mogen werken. In onder andere de arbeidsbemiddeling en zorgbemiddeling heb ik kunnen ervaren hoe het is om mensen met een multiculturele achtergrond te helpen hun zelfvertrouwen te laten vergroten en hun eigen mogelijkheden zichtbaar te maken.

    

     Gözde Duran

   Gözde is (neuro)psycholoog en gespecialiseerd in dementie bij migranten. Zij bezit de kennis, expertise en ervaring om professionals in de zorg te voorzien van advies en trainingen rondom cultuursensitief werken bij dementiepatiënten. Daarnaast is het mogelijk advies te vragen rondom familiegesprekken en eventuele informatieoverdracht passend bij de doelgroep migranten. Hierin kan zij voorzien en adviseren rondom de vraag waar professionals rekening mee moeten houden in de informatievoorziening en hoe zij ook in het gesprek rondom dementie(zorg) cultuursensitief kunnen werken.

   Daarnaast heeft Gözde een tool ontwikkeld die professionals kunnen inzetten bij het in gesprek gaan over dementie met familieleden/mantelzorgers. Deze tool houdt volledig rekening met taal en cultuurbarrières.

         Züleyha Sahin

   Mijn naam is Züleyha Sahin en ben vanaf 1996 werkzaam bij Jeugdbescherming Gelderland (JBGld). Na jaren als gezinsvoogd gewerkt te hebben ben ik binnen mijn organisatie in 2009 met een project interculturalisatie gestart wat nu is uitgegroeid tot een afdeling multicultureel vakmanschap binnen de afdeling kwaliteit en beleid. Hier ben ik enorm trots op en blij dat JBGld het multicultureel vakmanschap borgt binnen haar beleid. Ik vervul met veel plezier en passie mijn functie als programmaleider en trainer Multicultureel Vakmanschap binnen Jeugdbescherming Gelderland.

    Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn onder andere;

   -  het borgen van multicultureel vakmanschap binnen het beleid van Jeugdbescherming Gelderland

   -  aansturen van aandacht functionarissen die zich bezig houden met Multicultureel vakmanschap

   - het geven van consultatie, advies en coaching op cultuur sensitieve thema’s, vragen, dilemma’s, casussen

   - ik geef vanaf 2009 workshops en trainingen zowel aan de medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland als aan professionals binnen de jeugdzorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg. De trainingen gaan onder andere over; cultuursensitief werken, interculturele vaardigheden- en communicatie, eer- en eer gerelateerd geweld, radicalisering

   - Werven en onderhouden van een relevant netwerk van in-en externe contacten ten behoeve van kennisdeling en samenwerking te bevorderen.

   - naast het deelnemen aan in-en externe (landelijke) bijeenkomsten/projecten houd ik mij ook bezig met het opzetten en meewerken in samenwerkingsnetwerken waarin aandacht is voor multicultureel vakmanschap.


     Ragaiy Sinout

   Ragaiy is gediplomeerd Master Migratie- en Integratiestudies (Sociologie) aan de EUR met een onderzoek naar de houding van vluchtelingen ten opzichte van Nederland en de Nederlanders, getiteld: "Leven tussen nostalgie en hoop". Hij werkt sinds 1999 met vluchtelingen en nieuwkomers en heeft een groot netwerk onder etnische groepen in Apeldoorn.

   Ragaiy wordt vaak ingeschakeld wanneer “begrip” moet overgebracht worden. Wanneer een situatie tot een conflict dreigt over te gaan of tot een conflict is overgegaan, wordt Ragaiy gevraagd om mee te denken en vaak te bemiddelen. De manier waarop Ragaiy omgaat met conflicthantering op zijn werk, is door de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht bestuurd in een wetenschappelijk onderzoek, als een van drie voorbeelden voor “Waardig Strijden” uit het land.

   Ragaiy voert de opdrachten samen uit met een aantal bevlogen freelancers en vrijwilligers die dezelfde idealen en dezelfde positieve houding uitdragen.

   Deze groep freelancers en vrijwilligers heeft de kennis en praktijkervaring om toepasbare oplossingen te bedenken voor de dilemma`s die door het proces van immigratie en integratie kunnen ontstaan. De groep is net zo kleurrijk als de wereld waarin wij leven!


     Soner Demirhan

   Mijn naam is Soner Demirhan, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Mijn hobby's zijn wandelen, voetbalwedstijden kijken, koken.

   Sinds 2009 ben ik werkzaam als zorgconsulent voor ’s Heeren Loo, mijn werkgebied is regio Salland, Apeldoorn en Enschede.

   Als zorgconsulent heb ik verschillende taken in onze zorgproces rondom een cliënt. Het begint bij een aanmelding van een cliënt , bij een aanmelding ga ik eerst op onderzoek om de vraag van de cliënt zo duidelijk mogelijk te krijgen. Belangrijk om duidelijk te krijgen is wat zijn de wensen en doelen van de cliënt. Vanuit deze perspectief gaan we de juiste dienstverlening voor cliënt opstarten.

   Mijn werk is uitdagend afwisselend en zeer boeiend , geen enkel dag is hetzelfde.


     Zeynep Deryal

   Mijn naam is Zeynep Deryal 

   Ik ben gewichtsconsulent in Apeldoorn 

   Op mijn praktijk Ideaaldieet begeleid ik mensen met onder- of overgewicht of ter preventie van de gezondheid.  

   Mijn cliënten komen uit verschillende bevolkingsgroepen, elk met een onderscheiden cultuur dus veel verschillen in eetgewoontes.

   Vanaf de jaren 50 zijn er in Nederland steeds meer mensen met een andere (dan Nederlandse) nationaliteit of voorouders te vinden. Elk land en elk volk heeft zijn eigen eetgewoonten. Soms eet men uit geloofsovertuiging bepaalde voedingsmiddelen niet of juist wel. 

   Ik houd niet alleen rekening met eetpatroon, maar ook met leefstijl, cultuur, gewoontes en wensen.

   Mijn doel is effectieve begeleiding geven specifiek gericht op cultuur waaruit de cliënt komt.

   Vanuit de casusteam wil ik ook mij inzetten voor de vraagstukken en behoeftes m.b.t. voeding & beweging die binnen komen vanuit verschillende takken. Ik ben zeer blij dat er een casusteam is opgezet. Ik ben overtuigd dat we samen met ieder zijn specialisme heel veel kunnen bereiken ,bijdragen voor de samenleving.